ŠTĀBS DEBESĪS
Par ko ir šī grāmata? Ja tā stāsta par bailēm, tai jāstāsta arī par mīlestību"

Iznācis Dz.Soduma balva laureāta Egīla Ventera stāstu krājums


 Egīls Venters (1964) ir strādājis žurnālos “Grāmata”, “Karogs”, laikrakstā “Literatūra un Māksla Latvijā”, piedalījies literārajos projektos. Viņa literāro darbu sarakstā ir tādas grāmatas kā "Melnā sērija" (1992), "Melanholijas skaidrojošā vārdnīca" (2000), "Āgenskalns" (2004), "Radio Luxembourg" (2007), "Zemeslēkts" (2010), "Mainīgā intervence" (2012), "Atlantīda, kāda tā ir" (2015), "Poseidona galva" (2017).

 Ventera stāstu krājumu „ŠTĀBS DEBESĪS” veido septiņi dažādi stāsti, kas pasauli rāda nedaudz ārpus mums zināmās realitātes – kā divreiz eksponēta fotogrāfija vai neskaidrs sapnis. Šī pasaule ir pilna ar maģiskiem mirkļiem, kas piesātināti ar zvaigžņu gaismu un neredzamām orbītām. Venters  savos darbos nekad necenšas telpu attēlot burtiskā veidā, jo atmiņas vai sajūtas, kurās mēs saglabājam kādu vietu vai notikumu, dažreiz ir daudz interesantākas nekā realitāte.                       
 .